Məharət Əkbərov: "H.Əliyev epoxası tariximizə qızıl hərflərlə həkk olunmuş bir əbədiyyət dastanıdır."

Məharət Əkbərov: