Müstəqilliyimizin memarı - Ümummilli lider Heydər Əliyev

Müstəqilliyimizin memarı -  Ümummilli lider Heydər Əliyev