GETDİK, GÖRDÜK VƏ YAZDIQ -Düzü düz, əyrini əyri...

GETDİK, GÖRDÜK VƏ YAZDIQ -Düzü düz, əyrini əyri...